Οινοποιείο Αλεξάκης


ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ SYRAH RED

750ml

ΧΑΤΙΡΙ ΛΕΥΚΟ ΚΟΤ.ΜΑΝΤ

750ml

ΑΘΗΡΙ ΛΕΥΚΟ ΠΓΕ

750ml

ΒΙΔΙΑΝΟ ΛΕΥΚΟ ΠΓΕ

750ml

ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΛΕΥΚΟ ΠΟΠ

750ml

MOSCATO SWEE.ΛΕΥΚ

750ml

ARTIS ΛΕΥΚΟ ΠΓΕ

750ml

ARTIS ΡΟΖΕ ΠΓΕ

750ml

ARTIS ΕΡΥΘΡΟ ΠΓΕ

750ml

ΚΑΡΙΚΙ ΛΕΥΚΟ ΠΓΕ

750ml

CRETA SAIL ΛΕΥΚΟ ΠΓΕ

750ml