Κτήμα Ζαχαριουδάκη


ΚΩΔΙΞ ΛΕΥΚΟΣ

750ml

ΚΩΔΙΞ ΕΡΥΘΡΟΣ

750ml

SAUVIGNON BLANC ΛΕΥ.

750ml

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ 100% ΕΡΥΘ.

750ml

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ SYRAH

750ml

CABE/SAUVI/ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ

750ml

ΡΟΖΕ

750ml

EPILOGUE ΛΕΥΚΟ

375ml

MAGNUM ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ

1.5Lit

MAGNUM CABER/ΚΟΤΣ/ΛΙ

1.5- 3- 5Lit